SymSO 2017
Sympozjum Siłowni OkrętowychFormularz zgłoszeniowy
Dane uczestnika
  Tytuł: *
  Imię: *
  Nazwisko: *
  Adres e-mail: *
  Telefon: *
Adres do korespondencji
  • ulica, nr domu:
 
  • kod pocztowy, miasto:
 
  • kraj:  
Dane do faktury VAT
  Nazwa instytucji:  
  NIP:  
  • ulica, nr domu:
 
  • kod pocztowy, miasto:
 
  • kraj:  
Zakres uczestnictwa
  Forma uczestnictwa:   - z artykułem pt.
*
  - jako współautor
  - bez artykułu
  Uczestnictwo w uroczystej kolacji:   - TAK
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, zawartych w formularzu rejestracyjnym dotyczącym udziału w XXXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSO'2017 w celu rejestracji, w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami.)
* - TAK
* informacje wymagane

Copyright © 2017 KM